Release 1.2

Morgen, woensdag 9-11 komt release 1.2 beschikbaar, deze omvat slechts enkele kleine wijzigingen:

Compacte layout

De layout van het invoerformulier is wat compacter gemaakt. In plaats van de dropdown onde locatie waarbij aangegeven of de kaart of de gps is gebruikt om de locatie te bepalen is er nu het gps icoon wat al dan niet actief is. Voorts zijn de labels van de velden iets kleiner, en de velden zelf iets groter.

Extra velden

De velden escape envervaagd zijn toegevoegd, als je op extra info klikt.

Validatie invoer

Het kwam de laatste tijd nog wel eens voor dat er incomplete waarnemingen werden opgeslagen met allerlei problemen ten gevolge. Hierom wordt de invoer nu strenger gecontroleerd.