Webobs, verandering domeinnamen en oude gegevens

Webobs 3.9 houdt in dat de domeinnamen veranderen. Stond vroeger alles op m.webobs.org u wordt dat tm.webobs.org voor de telmee gebruikers en wn.webobs.org voor de waarneming/observado gebruikers!

Je oude waarnemingen blijven op m.webobs.org, en verhuizen niet mee. Om te zorgen dat je je oude waarnemingen niet kwijt raakt, kan je ze nog wel uploaden vanaf m.webobs.org. Kies upload uit het menu op m.webobs.org.