24 augustus server onderhoud

24 augustus en 4 september vind er onderhoud plaats op de server van SOVON vogelonderzoek nederland, hierdoor kan de online functionaliteit van webobs zoals het uploaden van waarnemingen hinder ondervinden. We zullen er alles aandoen om de onderbrekingen zo min mogelijk te laten zijn.